W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA

Na koniec warto zauważyć, jak zmienia się procent mówiących danym językiem w zależności od miejsca, w którym się znajdują (rodzina, grono przyjaciół). W przypadku galisyjskiego procent ten prawie się nie zmienia: niemal tyle samo ludzi posługuje się tym językiem w kręgu rodziny, ile pośród przyjaciół. W przypadku katalońskiego i majorkańskiego pro­cent ten zmienia się w niewielkim stopniu. Maksy­malną zmianę obserwujemy w przypadku baskijskiego, a przede wszystkim walenckiego. Nie wydaje mi się, aby istniało jakieś jedno słuszne wyjaśnienie tych różnic; zachodzi raczej ich kombinacja. Z jednej stro­ny, na przykład, tłumaczyłoby to bardziej migracyjny charakter galisyjskiego, z drugiej — większy lub mniejszy stopień otwarcia lokalnej społeczności wobec imigrantów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)