WAŻNE MIEJSCE

Ważne miejsce wśród nich zajmuje system planowania i zarzą-’ dzania gospodarką narodową oraz sprzężone z nim sy­stemy ^zarządzania jednostek- otoczenia organizacji’ Szczególnie silny wpły w wywiera tu sposób .wykonywa-” nia funkcji zarządzania przez organ’nadrzędny. System zarządzania organizacji’gospodarczej zależy.-także : od . charakterystycznych dla poszczególnych organizacji sy­tuacji kadrowej i bazy-materialno-technicznej. Te dwa , komponenty każdej organizacji oraz wymagania wyni­kające z potrzeby zapewnienia skoordynowanego ich . rozwoju determinują w poważnym zakresie wiele roz- ‘ wiązań szczegółowych przyjmowanych w praktyce zarządzania

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)