WAŻNY PROBLEM

Traktuje się je jako ważny problem, którego rozwiązywanie bę- dzie następować w miarę upowszechniania nowego *. systemu ekonomiczno-finansowego oraz porządkowania . zakresu kompetencji i odpowiedzialności w układzie pionowym.Konieczne wydaje’się również zwrócenie uwagi na wdrażanie i korygowanie rozwiązań (czwarta faza), a’zwłaszcza na ‚warunki organizacyjne i ekonomiczne oraz na bodźce materialnego zainteresowania.  Skuteczność i zakres oddziaływania nowego syste­mu ekonomiczno-finansowego, wprowadzanego w wiel­kich „organizacjach gospodarczych, uzależnionesą od stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych i ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)