WIELOŚĆ ŚWIATÓW, JEDEN JĘZYK

Religie w tym sen­sie, że wiążą się ponownie  z tym, co transcendentne, z losem, z nieznanym. Chiromancja, tarot, przepowied­nie Nostradamusa, horoskopy, zdegradowany buddyzm i joga itp. mogą stać się nawet źródłem zysku choćby dlatego, że popyt na nie jest coraz większy.Tak samo wygląda sprawa „religii nacjonalistycz­nych” (ponownie związać człowieka z jego transcen­dentnym „narodem”). Warto dodać, że najważniejsze ruchy nacjonalistyczne w Hiszpanii wiązały się zazwy­czaj z fazami dekadencji w „cyklach Kondratiewa”. Z’ tymi zazwyczaj, w których zachodzi proces innowa­cji technologicznej, umożliwiającej odzyskanie siły. Innymi słowy chodzi o to, że nasz świat przejawia tendencje dośrodkowe i zarazem odśrodkowe. Wystę­pują siły dążące do unifikacji językowej i do różno­rodności języków. Jest to jednocześnie jeden świat i wielość światów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)