WYDATKI NA ZBROJENIA

Wydatki na zbrojenia w krajach trzeciego świata stanowią w przybliżeniu 15 procent wydatków świato­wych. Kraje te przeznaczają na zakup wyszukanej broni duże sumy, wynoszące około 5 procent wartości importu krajów słabo rozwiniętych. Zakupu dokonuje się oczywiście w krajach wysoko rozwiniętych. Proces ten związany jest z równoczesnym istnieniem głodu, obok marnotrawstwa. Nie należy przy tym zapominać kontroli, jaką USA utrzymują nad światowym ryn­kiem zbóż (proszę przypomnieć sobie embargo narzu­cone przez Cartera na początku roku 1980).Jedna czwarta naukowców (R and D — Researches and Development) świata mieszka w USA, natomiast liczba naukowców ze wszystkich krajów słabo rozwi­niętych razem wziętych stanowi 13 procent ogółu. Generalnie rzecz biorąc USA mają dwa razy tyle naukowców, ile cały trzeci świat, przy czym pokrywa­ją 35 procent wydatków światowych na R and D w porównaniu z 3 procentami pokrywanymi przez kraje słabo rozwinięte.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)