WYODRĘBNIENIE RODZAJÓW

Przez wyodrębnienie po­szczególnych rodzajów: celów i zarysowanie podstawowych ‚zależności pomiędzy, nimi ujęcie to wyznacza ogólne ramy analizy i projektowania usprawnień w systemie planowania i zarządzania, zarówno dla organi- ^ zacji gospodarczej,’jak i większych systemówJEkspónuje krytyczne ogniwa, wymagające szczególnej uwagi oraz ‚koncentracji działań- usprawniających./Jednym z nich jest sprzężenie systemowych celów z indywidual­nymi celami ludzi. Idealny układ,’w którym ,indywi-dualne cele całkowicie zgadzałyby się z celami syste- t mowy mi, jest w praktyce mało prawdopodobny* Z drugiej strony, nadmierna rozbieżność’pomiędzy tymi celami wpływa’ujemnie na jakość funkcjonowania orgaizacji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)