Z LOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Z czysto logicznego punktu widzenia najlepszą stra­tegią dla każdego z więźniów jest przyznać się, jako że w ten sposób zmniejszają wymiar kary dla obu, a nawet średni wymiar kary na osobę. Z punktu wi­dzenia psychologicznego będzie to jednak wyglądało inaczej. Każdy z więźniów nie mogąc porozumieć się z tym drugim będzie myślał, że najlepiej przyznać się wtedy, kiedy tamten przyzna się także, i że ten drugi pomyśli dokładnie tak samo. A jeżeli ten drugi przy­zna się, to najlepiej nie przyznawać się samemu, po­nieważ korzyść jest wtedy większa: jest się wolnym. Rezultat psychologiczny będzie zatem taki, że żaden z więźniów nie przyzna się, a co za tym idzie, obaj otrzymają najwyższą karę. Jeżeli teraz zamiast sędziego podstawimy język an­gielski, a zamiast każdego z więźniów — języki mniej­szości stojące przed dylematem pogodzenia się lub poświęcenia się rozbieżnościom, otrzymamy sformali­zowany obraz tego, do czego może dojść.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)