ZACHOWANIE JĘZYKÓW

To zaś prowadzi do stwierdze­nia, że jeżeli dwa społeczeństwa różnią się, to ich po­lityki językowe także będą musiały być różne.Na koniec postaram się, żeby cele, o jakich mam mówić, były celami rzeczywistymi, a nie tylko słowa­mi kierowanymi do tłumów. Można oczywiście powie­dzieć, że pragnie się zachować język jako dziedzictwo, podczas gdy w rzeczywistości celem jest rozszerzenie zasięgu języka—kultury—narodu—państwa. W takim przypadku nie klasyfikowałbym tego jako polityki za­chowania języków, ale jako politykę obrony określo­nych grup.Stało się już tradycją, że gdy tylko mowa o zjawiskach językowych, to albo o rozróżnieniu na poszczególne ich aspekty, albo o ujęciu diachronicznym i synchro­nicznym.Z diachronicznego punktu widzenia twierdzenie, że języki mogą umrzeć albo przynajmniej ulec transfor­macji i podlegać zmianom na skutek czynników różnej natury — jest banalne.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)