ZAPEWNIENIE WSPÓŁPRACY

Za­pewnienie współpracy specjalistów.-i wykorzystanie ich energii w. sposób korzystny . dla, całości organizacji sta- . < wia każdemu kierownikowi niezwykle^ wysokie wymagania. Nie może on zapominać zwłaszcza o miejscu i roli organizacji gospodarczej, wyznaczonej jej w ramach nadrzędnego systemu gospodarki, i społeczeństwa, oraz o    konsekwencjach wynikających z faktu, że proces za­rządzania każdej organizacji.w gospodarce socjalistycz­nej’w poważnym,stopniu jest zdeterminowany istnie-‚ jącymi w, danym czasie rozwiązaniami i praktyką w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową. Świa­domość tych zagadnień ma duże znaczenie zwłaszcza w, usprawnianiu zarządzania’wewnątrz organizacji gos­podarczej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)