ZASPOKOJENIE USTALONEGO WYCINKA

Zaspokajanie ustalonego wycinka potrzeb nie mo­że też wywoływać skutków ubocznych, społecznie szkodliwych, na przykład niszczenia otoczenia natural­nego jednostek , produkcyjnych, zatruwania rzek i za­nieczyszczania powietrza oraz wywoływać kosztów spo­łecznych powodowanych niedostatkami konstrukcyjny­mi i eksploatacyjnymi, wytwarzanych dóbr. Wreszcie wykonywanie wszystkich elementów wiązki systemowych celów tej organizacji powinno być zintegrowane i podporządkowane realizacji celów, całego systemu gospodarki i spełniać ustalenia centralne- 29 go organu planowania i zarządzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)