ZDANIEM ANKIET

Niektóre ankiety mówią o 17 procentach Asturyjeżyków, którzy bez trudu go rozu­mieją (tym samym byłby to język mniejszości), jednak fakt, że w takiej sytuacji znajduje się 17 procent tych, którzy ukończyli szkołę podstawową, 19 procent tych, którzy mają wykształcenie średnie i 22 procent posia­dających wykształcenie wyższe, nie potwierdza takiej możliwości  Rozumiem, że począwszy od Madrytu mówi się określonym problemie albo o określonej dwujęzycz­ności. Nie mogę się z tym pogodzić, zważywszy na to wszystko, co przed chwilą w dużym skrócie przedsta­wiłem. Rzeczywiście istnieje pewien problem^ a mia­nowicie koegzystencja. Tej jednak nie da się rozwią­zać za pomocą „dla każdego coś miłego”, ponieważ każdy język to problem oddzielny, nawet wówczas, gdy dla językoznawców jest to wciąż ten sam język.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)