ZROZUMIENIE KWESTII JĘZYKOWEJ

Zrozumienie kwestii językowej w Hiszpanii zakłada zrozumienie różnic gospodarczych, społecznych, kultu­rowych i politycznych między różnymi regionami kraju. Te różnice są zmiennymi niezależnymi od róż­nych warunków językowych, ale zarazem te różno­rodne warunki językowe są instrumentem i zmienną niezależną od poprzednich. Nie ułatwia to bynajmniej sprawy.W Hiszpanii olbrzymi procent ofert dla pracowników wykwalifikowanych (urzędnicy, inżynierowie) stawia jako wymaganie znajomość języka angielskiego. Uwa­żać to można za symptom. Symptom ten unaocznia funkcjonowanie imperium — poprzez Rynek. Rezulta­tem jest imperialna penetracja, która kształtuje świat i „porządek” (albo „nieporządek”) międzynarodowy. Właśnie dlatego, że jak było wyżej powiedziane, języki są punktem kontaktowym między kulturą a strukturą, międzynarodowy porządek językowy nie jest identyczny z międzynarodowym porządkiem go­spodarczym. Podobieństwa istnieją jednak również w tym przypadku.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)